RECRUITMENT

line
9h - 16h30; 6 days/week
(Interview at)
14N9, Khu Dân Cư Mega Ruby, đường Võ Chí Công, Phường Phú Hữu, TP Thủ Đức
4h - 21h; 6 ngày mỗi tuần
(Interview at)
14N9, Khu Dân Cư Mega Ruby, đường Võ Chí Công, Phường Phú Hữu, TP Thủ Đức