TB-Ted Baker cao gót 5P-Nâu
800,000đ 1,200,000đ Tiết kiệm 400,000đ (33.33%)
TED BAKER : • Nhãn hiệu giày nổi tiếng tại London với kiểu dáng sang trọng, thanh lịch.• Da bò thật nhập khẩu tạo sự mềm mại cho đôi chân.• Thiết kế thoáng khí và lớp da nhung mềm l&oac
Xem thêm ...
tb-ted-baker-cao-got-5p-nau_240.JPG
tb-ted-baker-cao-got-5p-nau-1_240.JPG
tb-ted-baker-cao-got-5p-nau-2_240.JPG
tb-ted-baker-cao-got-5p-nau-3_240.JPG
+4
TB-Ted Baker cao gót 5P-Xám
800,000đ 1,200,000đ Tiết kiệm 400,000đ (33.33%)
TED BAKER : • Nhãn hiệu giày nổi tiếng tại London với kiểu dáng sang trọng, thanh lịch.• Da bò thật nhập khẩu tạo sự mềm mại cho đôi chân.• Thiết kế thoáng khí và lớp da nhung mềm l&oac
Xem thêm ...
tb-ted-baker-cao-got-5p-xam_240.jpg
tb-ted-baker-cao-got-5p-xam-1_240.jpg
tb-ted-baker-cao-got-5p-xam-2_240.jpg
tb-ted-baker-cao-got-5p-xam-3_240.jpg
+3
TB-Ted Baker cao gót 5P-Đen
800,000đ 1,200,000đ Tiết kiệm 400,000đ (33.33%)
TED BAKER : • Nhãn hiệu giày nổi tiếng tại London với kiểu dáng sang trọng, thanh lịch.• Da bò thật nhập khẩu tạo sự mềm mại cho đôi chân.• Thiết kế thoáng khí và lớp da nhung mềm l&oac
Xem thêm ...
tb-ted-baker-cao-got-5p-den_240.jpg
tb-ted-baker-cao-got-5p-den-1_240.jpg
tb-ted-baker-cao-got-5p-den-2_240.jpg
tb-ted-baker-cao-got-5p-den-3_240.jpg
+4
TB-Ted Baker cao gót 5P-Hồng
800,000đ 1,200,000đ Tiết kiệm 400,000đ (33.33%)
TED BAKER : • Nhãn hiệu giày nổi tiếng tại London với kiểu dáng sang trọng, thanh lịch.• Da bò thật nhập khẩu tạo sự mềm mại cho đôi chân.• Thiết kế thoáng khí và lớp da nhung mềm l&oac
Xem thêm ...
tb-ted-baker-cao-got-5p-hong_240.jpg
tb-ted-baker-cao-got-5p-hong-1_240.jpg
tb-ted-baker-cao-got-5p-hong-2_240.jpg
tb-ted-baker-cao-got-5p-hong-3_240.jpg
+4
TB Ted Baker mũi nhọn nơ dây Đen ánh kim
800,000đ 1,200,000đ Tiết kiệm 400,000đ (33.33%)
TED BAKER : • Nhãn hiệu giày nổi tiếng tại London với kiểu dáng sang trọng, thanh lịch.• Da bò thật nhập khẩu tạo sự mềm mại cho đôi chân.• Thiết kế thoáng khí và lớp da nhung mềm l&oac
Xem thêm ...
tb-ted-baker-mui-nhon-no-day-den-anh-kim_240.jpg
tb-ted-baker-mui-nhon-no-day-den-anh-kim-1_240.jpg
tb-ted-baker-mui-nhon-no-day-den-anh-kim-2_240.jpg
tb-ted-baker-mui-nhon-no-day-den-anh-kim-3_240.jpg
+4
TB Ted Baker mũi nhọn nơ dây Vàng ánh kim
800,000đ 1,200,000đ Tiết kiệm 400,000đ (33.33%)
TED BAKER : • Nhãn hiệu giày nổi tiếng tại London với kiểu dáng sang trọng, thanh lịch.• Da bò thật nhập khẩu tạo sự mềm mại cho đôi chân.• Thiết kế thoáng khí và lớp da nhung mềm l&oac
Xem thêm ...
tb-ted-baker-mui-nhon-no-day-vang-anh-kim_240.jpg
tb-ted-baker-mui-nhon-no-day-vang-anh-kim-1_240.jpg
tb-ted-baker-mui-nhon-no-day-vang-anh-kim-2_240.jpg
tb-ted-baker-mui-nhon-no-day-vang-anh-kim-3_240.jpg
+4
TB Ted Baker mũi nhọn nơ dây Bạc ánh kim
800,000đ 1,200,000đ Tiết kiệm 400,000đ (33.33%)
TED BAKER : • Nhãn hiệu giày nổi tiếng tại London với kiểu dáng sang trọng, thanh lịch.• Da bò thật nhập khẩu tạo sự mềm mại cho đôi chân.• Thiết kế thoáng khí và lớp da nhung mềm l&oac
Xem thêm ...
tb-ted-baker-mui-nhon-no-day-bac-anh-kim_240.jpg
tb-ted-baker-mui-nhon-no-day-bac-anh-kim-1_240.jpg
tb-ted-baker-mui-nhon-no-day-bac-anh-kim-2_240.jpg
tb-ted-baker-mui-nhon-no-day-bac-anh-kim-3_240.jpg
+4
Facebook Messenger