Hệ thống đệm dạng Gel của Asics có trong phần gót và trước giầy, cũng như công nghệ SpEVA (các sợi liên kết đặc trưng trên phần da của Asics) có tác dụng đệm và bảo vệ bàn chân của bạn khỏi các tác động liên tục hoặc quá mức. Phù hợp với đặc tính của một chiếc giày, làm tăng sự thoải mái, chạy hiệu quả, góp phần giảm nguy cơ chấn thương.
Xem thêm ...
Hệ thống đệm dạng Gel của Asics có trong phần gót và trước giầy, cũng như công nghệ SpEVA (các sợi liên kết đặc trưng trên phần da của Asics) có tác dụng đệm và bảo vệ bàn chân của bạn khỏi các tác động liên tục hoặc quá mức. Phù hợp với đặc tính của một chiếc giày, làm tăng sự thoải mái, chạy hiệu quả, góp phần giảm nguy cơ chấn thương.
Xem thêm ...