PNH - GXD Asics loang nhiều màu - dây hồng
2,300,000đ 3,450,000đ Tiết kiệm 1,150,000đ (33.33%)
Hệ thống đệm dạng Gel của Asics có trong phần gót và trước giầy, cũng như công nghệ SpEVA (các sợi liên kết đặc trưng trên phần da của Asics) có tác dụng đệm và bảo vệ bàn chân
Xem thêm ...
pnh-gxd-asics-loang-nhieu-mau-day-hong_240.JPG
pnh-gxd-asics-loang-nhieu-mau-day-hong-1_240.JPG
pnh-gxd-asics-loang-nhieu-mau-day-hong-2_240.JPG
pnh-gxd-asics-loang-nhieu-mau-day-hong-3_240.JPG
+4
CÒN NHIỀU SẢN PHẨM MỚI ĐANG CÓ TẠI SHOP CHƯA KỊP UPLOAD. MỜI BẠN GHÉ THĂM CỬA HÀNG.
Facebook Messenger