FACTORY OUTLET - Direct from FACTORY to consumer

FACTORY OUTLET định hướng nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất Việt Nam tìm được nơi bán hàng lâu dài và ổn định, tạo doanh thu tốt để nâng cao năng lực xuất khẩu.

HÀNG MỚI VỀ

line
TB GXD Golf Boots cổ cao đen
1,350,000đ 1,850,000đ Tiết kiệm 500,000đ (27.03%)
Sản phẩm giày Tây Nhật được làm hoàn toàn từ da thật với độ thoáng khí cao, chất liệu mềm mại và dẻo dai cùng những form đa dạng kiểu dáng và màu sắc giúp bạn có t
Xem thêm ...
tb-gxd-golf-boots-co-cao-den_240.jpg
tb-gxd-golf-boots-co-cao-den-1_240.jpg
tb-gxd-golf-boots-co-cao-den-2_240.jpg
tb-gxd-golf-boots-co-cao-den-3_240.jpg
+4
Tb GXD Hiroko Koshino lười khuy đen
1,350,000đ 1,850,000đ Tiết kiệm 500,000đ (27.03%)
Sản phẩm giày Tây Nhật được làm hoàn toàn từ da thật với độ thoáng khí cao, chất liệu mềm mại và dẻo dai cùng những form đa dạng kiểu dáng và màu sắc giúp bạn có t
Xem thêm ...
tb-gxd-hiroko-koshino-luoi-khuy-den_240.jpg
tb-gxd-hiroko-koshino-luoi-khuy-den-1_240.jpg
tb-gxd-hiroko-koshino-luoi-khuy-den-2_240.jpg
tb-gxd-hiroko-koshino-luoi-khuy-den-3_240.jpg
+4
TB GXD Golf cột dây nâu
1,350,000đ 1,850,000đ Tiết kiệm 500,000đ (27.03%)
Sản phẩm giày Tây Nhật được làm hoàn toàn từ da thật với độ thoáng khí cao, chất liệu mềm mại và dẻo dai cùng những form đa dạng kiểu dáng và màu sắc giúp bạn có t
Xem thêm ...
tb-gxd-golf-cot-day-nau_240.jpg
tb-gxd-golf-cot-day-nau-1_240.jpg
tb-gxd-golf-cot-day-nau-2_240.jpg
tb-gxd-golf-cot-day-nau-3_240.jpg
+4
TB GXD Hydrotech khuy đen
1,350,000đ 1,850,000đ Tiết kiệm 500,000đ (27.03%)
Sản phẩm giày Tây Nhật được làm hoàn toàn từ da thật với độ thoáng khí cao, chất liệu mềm mại và dẻo dai cùng những form đa dạng kiểu dáng và màu sắc giúp bạn có t
Xem thêm ...
tb-gxd-hydrotech-khuy-den_240.jpg
tb-gxd-hydrotech-khuy-den-1_240.jpg
tb-gxd-hydrotech-khuy-den-2_240.jpg
tb-gxd-hydrotech-khuy-den-3_240.jpg
+4
TB GXD Hiroko Koshino cột dây da lộn xám
1,350,000đ 1,850,000đ Tiết kiệm 500,000đ (27.03%)
Sản phẩm giày Tây Nhật được làm hoàn toàn từ da thật với độ thoáng khí cao, chất liệu mềm mại và dẻo dai cùng những form đa dạng kiểu dáng và màu sắc giúp bạn có t
Xem thêm ...
tb-gxd-hiroko-koshino-cot-day-da-lon-xam_240.jpg
tb-gxd-hiroko-koshino-cot-day-da-lon-xam-1_240.jpg
tb-gxd-hiroko-koshino-cot-day-da-lon-xam-2_240.jpg
tb-gxd-hiroko-koshino-cot-day-da-lon-xam-3_240.jpg
+4
TB GXD Mario Valentino cột dây nâu
1,350,000đ 1,850,000đ Tiết kiệm 500,000đ (27.03%)
Sản phẩm giày Tây Nhật được làm hoàn toàn từ da thật với độ thoáng khí cao, chất liệu mềm mại và dẻo dai cùng những form đa dạng kiểu dáng và màu sắc giúp bạn có t
Xem thêm ...
tb-gxd-mano-valentino-cot-day-nau_240.jpg
tb-gxd-mano-valentino-cot-day-nau-1_240.jpg
tb-gxd-mano-valentino-cot-day-nau-2_240.jpg
tb-gxd-mano-valentino-cot-day-nau-3_240.jpg
+4
TB GXD Elle Planete cột dây đen
1,350,000đ 1,850,000đ Tiết kiệm 500,000đ (27.03%)
Sản phẩm giày Tây Nhật được làm hoàn toàn từ da thật với độ thoáng khí cao, chất liệu mềm mại và dẻo dai cùng những form đa dạng kiểu dáng và màu sắc giúp bạn có t
Xem thêm ...
tb-gxd-elle-planete-cot-day-den_240.jpg
tb-gxd-elle-planete-cot-day-den-1_240.jpg
tb-gxd-elle-planete-cot-day-den-2_240.jpg
tb-gxd-elle-planete-cot-day-den-3_240.jpg
+4
TB GXD Dr.Assy khóa kéo nâu bò
1,350,000đ 1,850,000đ Tiết kiệm 500,000đ (27.03%)
Sản phẩm giày Tây Nhật được làm hoàn toàn từ da thật với độ thoáng khí cao, chất liệu mềm mại và dẻo dai cùng những form đa dạng kiểu dáng và màu sắc giúp bạn có t
Xem thêm ...
tb-gxd-dr-assy-khoa-keo-nau-bo_240.jpg
tb-gxd-dr-assy-khoa-keo-nau-bo-1_240.jpg
tb-gxd-dr-assy-khoa-keo-nau-bo-2_240.jpg
tb-gxd-dr-assy-khoa-keo-nau-bo-3_240.jpg
+4
TB Giày Tây Nhật Modello Vita khuy ngang lười-tím đỏ
1,350,000đ 1,850,000đ Tiết kiệm 500,000đ (27.03%)
Sản phẩm giày Tây Nhật được làm hoàn toàn từ da thật với độ thoáng khí cao, chất liệu mềm mại và dẻo dai cùng những form đa dạng kiểu dáng và màu sắc giúp bạn có t
Xem thêm ...
tb-gxd-modello-vita-khuy-ngang-luoi-tim-do_240.jpg
tb-gxd-modello-vita-khuy-ngang-luoi-tim-do-1_240.jpg
tb-gxd-modello-vita-khuy-ngang-luoi-tim-do-2_240.jpg
tb-gxd-modello-vita-khuy-ngang-luoi-tim-do-3_240.jpg
+4
TB Giày Tây Nhật Mc Gregor lười-đen
1,350,000đ 1,850,000đ Tiết kiệm 500,000đ (27.03%)
Sản phẩm giày Tây Nhật được làm hoàn toàn từ da thật với độ thoáng khí cao, chất liệu mềm mại và dẻo dai cùng những form đa dạng kiểu dáng và màu sắc giúp bạn có t
Xem thêm ...
tb-gxd-mc-gregor-luoi-den_240.JPG
tb-gxd-mc-gregor-luoi-den-1_240.JPG
tb-gxd-mc-gregor-luoi-den-2_240.JPG
tb-gxd-mc-gregor-luoi-den-3_240.JPG
+4
TB Giày Tây Nhật Via tây cột dây-nâu bò
1,350,000đ 1,850,000đ Tiết kiệm 500,000đ (27.03%)
Sản phẩm giày Tây Nhật được làm hoàn toàn từ da thật với độ thoáng khí cao, chất liệu mềm mại và dẻo dai cùng những form đa dạng kiểu dáng và màu sắc giúp bạn có t
Xem thêm ...
tb-gxd-via-tay-cot-day-nau-bo_240.jpg
tb-gxd-via-tay-cot-day-nau-bo-1_240.jpg
tb-gxd-via-tay-cot-day-nau-bo-2_240.jpg
tb-gxd-via-tay-cot-day-nau-bo-3_240.jpg
+4
TB Giày Tây Nhật Modello Vita lười penny nơ-đỏ
1,350,000đ 1,850,000đ Tiết kiệm 500,000đ (27.03%)
Sản phẩm giày Tây Nhật được làm hoàn toàn từ da thật với độ thoáng khí cao, chất liệu mềm mại và dẻo dai cùng những form đa dạng kiểu dáng và màu sắc giúp bạn có t
Xem thêm ...
tb-gxd-modello-vita-luoi-penny-no-do_240.jpg
tb-gxd-modello-vita-luoi-penny-no-do-1_240.jpg
tb-gxd-modello-vita-luoi-penny-no-do-2_240.jpg
tb-gxd-modello-vita-luoi-penny-no-do-3_240.jpg
+4
Facebook Messenger