FACTORY OUTLET - Direct from FACTORY to consumer

FACTORY OUTLET định hướng nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất Việt Nam tìm được nơi bán hàng lâu dài và ổn định, tạo doanh thu tốt để nâng cao năng lực xuất khẩu.

HÀNG MỚI VỀ

line
TB-NF Goretex hồng đen
2,100,000đ 2,800,000đ Tiết kiệm 700,000đ (25%)
EIDER-thương hiệu giày thể thao leo núi nổi tiếng tại Pháp, nó phản ánh các cam kết của bạn tới các ngọn núi và những người tìm kiếm cuộc phiêu lưu trong họ. Các nhà leo n&ua
Xem thêm ...
tb-nf-goretex-hong-den_240.jpg
tb-nf-goretex-hong-den-1_240.jpg
tb-nf-goretex-hong-den-2_240.jpg
tb-nf-goretex-hong-den-3_240.jpg
+4
TB-GXD Albee Tây khóa-đen
1,350,000đ 1,850,000đ Tiết kiệm 500,000đ (27.03%)
Sản phẩm giày Tây Nhật được làm hoàn toàn từ da thật với độ thoáng khí cao, chất liệu mềm mại và dẻo dai cùng những form đa dạng kiểu dáng và màu sắc giúp bạn có t
Xem thêm ...
tb-gxd-albee-tay-khoa-den_240.jpg
tb-gxd-albee-tay-khoa-den-1_240.jpg
tb-gxd-albee-tay-khoa-den-2_240.jpg
tb-gxd-albee-tay-khoa-den-3_240.jpg
+4
TB-GXD Adam & Eve Tây khóa-đen
1,350,000đ 1,850,000đ Tiết kiệm 500,000đ (27.03%)
Sản phẩm giày Tây Nhật được làm hoàn toàn từ da thật với độ thoáng khí cao, chất liệu mềm mại và dẻo dai cùng những form đa dạng kiểu dáng và màu sắc giúp bạn có t
Xem thêm ...
tb-gxd-adam-&-eve-tay-khoa-den_240.jpg
tb-gxd-adam-&-eve-tay-khoa-den-1_240.jpg
tb-gxd-adam-&-eve-tay-khoa-den-2_240.jpg
tb-gxd-adam-&-eve-tay-khoa-den-3_240.jpg
+4
TB GXD Hydrotech khuy đen
1,350,000đ 1,850,000đ Tiết kiệm 500,000đ (27.03%)
Sản phẩm giày Tây Nhật được làm hoàn toàn từ da thật với độ thoáng khí cao, chất liệu mềm mại và dẻo dai cùng những form đa dạng kiểu dáng và màu sắc giúp bạn có t
Xem thêm ...
tb-gxd-hydrotech-khuy-den_240.jpg
tb-gxd-hydrotech-khuy-den-1_240.jpg
tb-gxd-hydrotech-khuy-den-2_240.jpg
tb-gxd-hydrotech-khuy-den-3_240.jpg
+4
TB-GXD Mano Valentino cột dây-nâu
1,350,000đ 1,850,000đ Tiết kiệm 500,000đ (27.03%)
Sản phẩm giày Tây Nhật được làm hoàn toàn từ da thật với độ thoáng khí cao, chất liệu mềm mại và dẻo dai cùng những form đa dạng kiểu dáng và màu sắc giúp bạn có t
Xem thêm ...
tb-gxd-mano-valentino-cot-day-nau_240.jpg
tb-gxd-mano-valentino-cot-day-nau-1_240.jpg
tb-gxd-mano-valentino-cot-day-nau-2_240.jpg
tb-gxd-mano-valentino-cot-day-nau-3_240.jpg
+4
TB-GXD Rock Man cột dây - Nâu bò
1,350,000đ 1,850,000đ Tiết kiệm 500,000đ (27.03%)
Sản phẩm giày Tây Nhật được làm hoàn toàn từ da thật với độ thoáng khí cao, chất liệu mềm mại và dẻo dai cùng những form đa dạng kiểu dáng và màu sắc giúp bạn có t
Xem thêm ...
tb-gxd-rock-man-cot-day-nau-bo_240.jpg
tb-gxd-rock-man-cot-day-nau-bo-1_240.jpg
tb-gxd-rock-man-cot-day-nau-bo-2_240.jpg
tb-gxd-rock-man-cot-day-nau-bo-3_240.jpg
+4
TB-GXD AEST cột dây-nâu
1,350,000đ 1,850,000đ Tiết kiệm 500,000đ (27.03%)
Sản phẩm giày Tây Nhật được làm hoàn toàn từ da thật với độ thoáng khí cao, chất liệu mềm mại và dẻo dai cùng những form đa dạng kiểu dáng và màu sắc giúp bạn có t
Xem thêm ...
tb-gxd-aest-cot-day-nau_240.jpg
tb-gxd-aest-cot-day-nau-1_240.jpg
tb-gxd-aest-cot-day-nau-2_240.jpg
tb-gxd-aest-cot-day-nau-3_240.jpg
+4
TB GXD Charkies lười nâu
1,350,000đ 1,850,000đ Tiết kiệm 500,000đ (27.03%)
Sản phẩm giày Tây Nhật được làm hoàn toàn từ da thật với độ thoáng khí cao, chất liệu mềm mại và dẻo dai cùng những form đa dạng kiểu dáng và màu sắc giúp bạn có t
Xem thêm ...
tb-gxd-charkies-luoi-nau_240.jpg
tb-gxd-charkies-luoi-nau-1_240.jpg
tb-gxd-charkies-luoi-nau-2_240.jpg
tb-gxd-charkies-luoi-nau-3_240.jpg
+4
TB-GXD Bee tây cột dây-đen
1,350,000đ 1,850,000đ Tiết kiệm 500,000đ (27.03%)
Sản phẩm giày Tây Nhật được làm hoàn toàn từ da thật với độ thoáng khí cao, chất liệu mềm mại và dẻo dai cùng những form đa dạng kiểu dáng và màu sắc giúp bạn có t
Xem thêm ...
tb-gxd-bee-tay-cot-day-den_240.jpg
tb-gxd-bee-tay-cot-day-den-1_240.jpg
tb-gxd-bee-tay-cot-day-den-2_240.jpg
tb-gxd-bee-tay-cot-day-den-3_240.jpg
+4
TB-GXD Dr.Assy Tây lười penny-đen
1,350,000đ 1,850,000đ Tiết kiệm 500,000đ (27.03%)
Sản phẩm giày Tây Nhật được làm hoàn toàn từ da thật với độ thoáng khí cao, chất liệu mềm mại và dẻo dai cùng những form đa dạng kiểu dáng và màu sắc giúp bạn có t
Xem thêm ...
tb-gxd-dr-assy-tay-luoi-penny-den_240.jpg
tb-gxd-dr-assy-tay-luoi-penny-den-1_240.jpg
tb-gxd-dr-assy-tay-luoi-penny-den-2_240.jpg
tb-gxd-dr-assy-tay-luoi-penny-den-3_240.jpg
+4
TB-GXD Hiroko Koshino Tây penny-đen
1,350,000đ 1,850,000đ Tiết kiệm 500,000đ (27.03%)
Sản phẩm giày Tây Nhật được làm hoàn toàn từ da thật với độ thoáng khí cao, chất liệu mềm mại và dẻo dai cùng những form đa dạng kiểu dáng và màu sắc giúp bạn có t
Xem thêm ...
tb-gxd-hiroko-koshino-tay-penny-den_240.jpg
tb-gxd-hiroko-koshino-tay-penny-den-1_240.jpg
tb-gxd-hiroko-koshino-tay-penny-den-2_240.jpg
tb-gxd-hiroko-koshino-tay-penny-den-3_240.jpg
+4
TB GXD Ritorno lười khuy đen
1,350,000đ 1,850,000đ Tiết kiệm 500,000đ (27.03%)
Sản phẩm giày Tây Nhật được làm hoàn toàn từ da thật với độ thoáng khí cao, chất liệu mềm mại và dẻo dai cùng những form đa dạng kiểu dáng và màu sắc giúp bạn có t
Xem thêm ...
tb-gxd-ritorno-luoi-khuy-den_240.jpg
tb-gxd-ritorno-luoi-khuy-den-1_240.jpg
tb-gxd-ritorno-luoi-khuy-den-2_240.jpg
tb-gxd-ritorno-luoi-khuy-den-3_240.jpg
+4