FACTORY OUTLET - DIRECT FROM FACTORY TO CONSUMER

MUA SỸ, NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU, LÀM ĐỒNG PHỤC, LIÊN HỆ HOTLINE (+84) 768 9999 78

HÀNG MỚI VỀ

line

Ví Nobrand long wallet 01 CN Hồng

1,249,000đ 2,240,000đ Tiết kiệm 991,000đ (44.24%)
Ví Nobrand long wallet 01 CN Hồng 1

Ví Nobrand long wallet 02 CN Vàng

1,249,000đ 2,240,000đ Tiết kiệm 991,000đ (44.24%)
Ví Nobrand long wallet 02 CN Vàng 1

Ví Nobrand long wallet 03 CN Đen

1,249,000đ 2,240,000đ Tiết kiệm 991,000đ (44.24%)
Ví Nobrand long wallet 03 CN Đen 1

Cài tóc lụa satin CN Hồng

68,000đ 99,000đ Tiết kiệm 31,000đ (31.31%)
Cài tóc lụa satin CN Hồng 1

Cài tóc lụa satin CN Kem

68,000đ 99,000đ Tiết kiệm 31,000đ (31.31%)
Cài tóc lụa satin CN Kem 1

Cài tóc lụa satin CN Rêu

68,000đ 99,000đ Tiết kiệm 31,000đ (31.31%)
Cài tóc lụa satin CN Rêu 1

Khăn lụa satin 14 CN Kem

129,000đ 189,000đ Tiết kiệm 60,000đ (31.75%)
Khăn lụa satin 14 CN Kem 1

Khăn lụa satin 13 CN Be

129,000đ 189,000đ Tiết kiệm 60,000đ (31.75%)
Khăn lụa satin 13 CN Be 1

Khăn lụa satin 12 CN Xanh nhạt

129,000đ 189,000đ Tiết kiệm 60,000đ (31.75%)
Khăn lụa satin 12 CN Xanh nhạt 1

Khăn lụa satin 11 CN Xanh nhạt

129,000đ 189,000đ Tiết kiệm 60,000đ (31.75%)
Khăn lụa satin 11 CN Xanh nhạt 1

Khăn lụa satin 11 CN Xanh đen

129,000đ 189,000đ Tiết kiệm 60,000đ (31.75%)
Khăn lụa satin 11 CN Xanh đen 1

Khăn lụa satin 10 CN Kem

129,000đ 189,000đ Tiết kiệm 60,000đ (31.75%)
Khăn lụa satin 10 CN Kem 1