Chúng tôi là chuyên gia sản xuất giày xuất khẩu, và có một mạng lưới các nhà máy tại Việt Nam. Chúng tôi hiện có thể sản xuất số lượng nhỏ như đồng phục cho một công ty nhỏ. Hoặc nếu bạn muốn tạo thương hiệu của riêng bạn và mở cửa hàng của riêng bạn? Hãy để chúng tôi giúp bạn!

Điện thoại:0768 9999 78

Hoặc nếu bạn muốn tạo thương hiệu của riêng bạn và mở cửa hàng của riêng bạn? Hãy để chúng tôi giúp bạn!