VÁY ĐẦM

Đầm - Forever 21 chéo không tay VI Hồng

465,000đ 700,000đ Tiết kiệm 235,000đ (33.57%)
Đầm - Forever 21 chéo không tay VI Hồng 1

Đầm - Forever 21 chéo không tay VI Đen

465,000đ 700,000đ Tiết kiệm 235,000đ (33.57%)
Đầm - Forever 21 chéo không tay VI Đen 1

Đầm - Zara tay ngắn in hoa VI Trắng

525,000đ 787,500đ Tiết kiệm 262,500đ (33.33%)
Đầm - Zara tay ngắn in hoa VI Trắng  1

Đầm - tay dài WAREHOUSE VI Xanh rì

735,000đ 1,102,500đ Tiết kiệm 367,500đ (33.33%)
Đầm - tay dài WAREHOUSE VI Xanh rì  1

Đầm - H&M tay dài VI Xanh lá

510,000đ 765,000đ Tiết kiệm 255,000đ (33.33%)
Đầm - H&M tay dài VI Xanh lá  1

Đầm - vest TOPSHOP VI Đen

510,000đ 765,000đ Tiết kiệm 255,000đ (33.33%)
Đầm - vest TOPSHOP VI Đen  1

Đầm - OASIS hoa đỏ VI Đen

735,000đ 1,102,500đ Tiết kiệm 367,500đ (33.33%)
Đầm - OASIS hoa đỏ VI Đen  1

Đầm - thun Forever 21 ba lỗ VI Trắng kem

225,000đ 337,500đ Tiết kiệm 112,500đ (33.33%)
Đầm - thun Forever 21 ba lỗ VI Trắng kem  1

Đầm - thun Forever 21 ba lỗ VI Xanh lá

225,000đ 337,500đ Tiết kiệm 112,500đ (33.33%)
Đầm - thun Forever 21 ba lỗ VI Xanh lá  1

Đầm MIXXO 2 dây DN - Đen trắng

750,000đ 1,125,000đ Tiết kiệm 375,000đ (33.33%)
Đầm MIXXO 2 dây DN - Đen trắng 1

Đầm - Zara tay ngắn in hoa VI Đen

525,000đ 787,500đ Tiết kiệm 262,500đ (33.33%)
Đầm - Zara tay ngắn in hoa VI Đen  1

Đầm hột asos HH - Kem

435,000đ 652,500đ Tiết kiệm 217,500đ (33.33%)
Đầm hột asos HH - Kem 1